Výsuv mostních konstrukcí

Výsuv mostních konstrukcí

Výsuv mostních konstrukcí

 

Metoda postupného výsuvu spočívá ve zhotovování jednotlivých částí konstrukce tzv. lamel ve výrobně situované za mostní opěrou. Každá lamela je kontaktně betonována k předcházející a připnuta primárními kabely dodatečného předepnutí ke zbytku již zhotovené konstrukce. Konstrukce je následně vysunuta pomocí vysouvacího zařízení o délku odpovídající zhotovené lamele. Tento proces se opakuje až do zhotovení a vysunutí celé konstrukce. Následně jsou doplněny sekundární předpínací kabely a kluzná ložiska nahrazena trvalými ložisky. Tato technologie může být využita jen u konstrukcí s po délce konstantním průřezem a s konstantním zakřivením nebo přímé.

Tato metoda při vhodném návrhu technologické části projektu s promítnutím aspektů výsunu do návrhu nosné konstrukce nabízí celou řadu výhod a je i přes obecně vyšší materiálovou náročnost ve srovnání s ostatními metodami velmi efektivní. Prakticky se jedná o „továrnu“ na výrobu mostu po částech s výhodami jako jsou maximální produktivita, armokoše na celou délku lamely, minimální množství bednění a další.

VSL díky značným zkušenostem s touto technologií nabízí a úspěšně provádí ve spolupráci s projektantem a hlavním dodavatelem dle rozsahu poptávky optimalizaci návrhu nosné konstrukce a případného zajištění pilířů na účinky horizontálních sil, návrh technologických zařízení výsunu a výrobny. Pro úspěšnou realizaci výsunu jsou klíčové především výrobna s ohledem na řízení geometrie nosné konstrukce s minimálními tolerancemi a bezpečné vysouvací zařízení. VSL koncept výsunu na bázi flexibilní výrobny a hydraulických lanových jednotek maximálně omezuje rizika spojená s touto metodou.

Do rozsahu prací nabízených VSL mimo podílu na projekci spadá provedení předpínacích prací, dodávka speciálních kluzných hrncových ložisek přestavitelných na trvalá, dodávka a obsluha vysouvacího zařízení a ostatní hydrauliky výsunu a zvedací práce pro výměnu resp. přestavení kluzných ložisek.

Své využití nachází zejména u konstrukcí s vysokými pilíři nebo tam, kde nelze použít bednění na pevné skruži (nad stávající zástavbou, komunikací, vodními plochami, v ekologicky citlivých oblastech, atd.)

Konstrukční cyklus

Situační nákres

Výsuv mostních konstrukcí - situační nákres