VSoL® opěrné stěny

VSL nabízí v počátečních fázích projektu předběžný návrh opěrné VSoL® a cenovou kalkulaci pro srovnání s náklady na výstavbu stěny jinými metodami.

Systém vyztužené zeminy spočívá v přenesení horizontálních sil v zemině do výztužných prvků – polymerových pásů. Tahové síly jsou ze zeminy do pásů přenášeny prostřednictvím třecích sil působících mezi pásem a zeminou.

Výstavba VSoL® opěrné stěny probíhá standardně podle následujícího osvědčeného postupu:

  • betonáž monolitického základového pásu
  • ukládka a vyrovnání první řady lícních panelů
  • ukládka drenážního materiálu
  • ukládka a zhutnění zásypu do úrovně prvního vyztužení
  • instalace polymerových výztužných pásů a spojení s lícními panely
  • ukládka další vrstvy zásypu do výšky poloviny lícních panelů
  • ukládka druhé řady lícních panelů
  • opakování předchozích kroků až do požadované výšky opěrné stěny
  • ukládka krycích panelů na vrcholu stěny

S jednou pracovní četou a jedním mobilním jeřábem se při instalaci VSoL® opěrné stěny běžně dosahuje rychlosti postupu výstavby 40m2 – 100m2/den.

Lícní pohledové prefabrikované panely lze vyrobit v mnoha variacích tvaru, barev a textur.. Povrch lze dodávat s nejrůznějšími reliéfními vzory, opískovaným povrchem, odhaleným kamenivem nebo s  naprosto hladkým povrchem.