Tyčové systémy

Zemní kotvy

Tyčové zemní se kotvy se nejčastěji používají pro kotvení opěrných zdí, zajištění hlubokých výkopů, kotvení věžových jeřábů, ukotvení táhel.

Kotvy jsou dodávány s tyčemi o průměrech 21 mm – 44 mm a se zatížením na mezi pevnosti 270 kN – 1320 kN. Antikorozní ochrana tyčové zemní kotvy závisí na tom, zda se kotva uvažuje jako trvalá nebo dočasná.

Dočasná zemní kotva

Zemní hřebíky

Zemní hřebíky se nejčastěji používají pro stabilizaci svahů, kotvení opěrných stěn. Hřebíky jsou dodávány o průměrech 20 mm – 68 mm a se zatížením na mezi pevnosti 175 kN – 2600 kN. Jsou vyráběny ve dvou provedeních, s jednoduchou antikorozní ochranou nebo s dvojitou antikorozní ochranou.

Zemní hřebíky

Skalní trny

Skalní trny se používají k zajištění galerií během hloubení, zajištění nestabilních skal a zemin. Dodávány jsou s různými kotevními systémy, injektované, s pryskyřičnou nebo mechanickou kotvou. Skalní trny jsou dodávány o průměrech 20 mm – 36 mm a se zatížením na mezi pevnosti 175 kN – 560 kN.

Skalní trny

Mikropiloty

Mikropiloty nachází široké uplatnění především při provádění tlačených i tažených základových konstrukcí, zajištění stěn základové jámy, zpevňování břehů atd. Podle použití jsou dodávány s jednoduchou nebo s dvojitou antikorozní ochranou. Mikropiloty jsou dodávány o průměrech 36 mm – 68 mm a se zatížením na mezi pevnosti 440 kN – 2215 kN.

Mikropiloty