Předpínané bezesparé podlahy

Předpínané bezesparé podlahy

Předpínané bezesparé podlahy

Předpínané bezesparé podlahy

Předpínané bezesparé podlahy

Technologie předpínaných bezesparých podlah je zejména vhodná pro středně až těžce zatěžované podlahy různorodých skladových objektů, letištních hal, logistických parků atd.

Mezi největší výhody předpínaných podlah patří výrazné omezení nutnosti dilatačních spár, které jsou nejcitlivější částí těchto konstrukcí, vyloučení trhlin, z toho plynoucí delší životnost, vysoká kvalita a současně výrazně menší náklady na údržbu. Předepnutá podlaha je tenčí ve srovnání s tradičně vyztuženou podlahou, přináší zkrácení doby provádění z důvodu ukládky menšího množství betonu ve větších plochách za den, často až 2500m2. Největší zhotovená předpínaná podlaha firmou VSL bez použití dilatačních spár pokrývala plochu 30 000 m2.

Dodatečné předepnutí desek je VSL navrženo tak, aby při nejnepříznivější kombinaci zatížení nedocházelo k tahovému porušení betonu tzn. bez využití měkké výztuže a včas vnášeno do konstrukce ještě před zahájením tvorby smršťovacích trhlin. Z těchto důvodů je porušení betonu trhlinami zcela zabráněno na rozdíl od jiných metod kontroly trhlin, které spoléhají na vyšší množství pasivní výztuže s možností pouze omezit šířku trhlin dle určitého kritéria. Vzhledem k mnoha výhodám předpínaných podlah zejména nadřazené kvalitě je tato technologie investory opakovaně preferována.

Princip předpínaných bezesparých podlah

Princip předpínaných bezesparých podlah