Ostatní technologie

Ductal ®

Tento nový materiál byl vyvinut společností Bouygues ve spolupráci s Lafarge a Rhodia pod obecným názvem „Reaktivní jemnozrný beton“ (Reactive Powder Concrete, RCP) a následně dostal obchodní jméno Ductal®.

Jedná se o ultra vysokohodnotný beton, který dosahuje pevnosti v tlaku 170MPa – 230MPa. Skládá se z cementu, vody, písku, křemičitého úletu, křemičité moučky, superplastifikátoru a ocelových mikrovláken.
Pevnostní charakteristiky:

  • pevnost v tlaku 170MPa – 230MPa
  • pevnost v tahu za ohybu 40MPa – 50MPa
  • Youngův modul pružnosti 50-60 GPa
  • zkouška houževnatosti 20 000 J/m2 – 30 000 J/m2

Ductal® nabízí následující výhody:

  • není vyztužen tradiční pasivní měkkou výztuží
  • jedná se o samozhutnitelný materiál
  • díky nepropustnosti se jedná o vysoce trvanlivý materiál s minimálními budoucími náklady na údržbu
  • umožňuje návrh mimořádně subtilních a lehkých konstrukčních prvků, což přináší úspory na ostatních nosných částech konstrukce, dopravě a při samotné montáži
  • odolný vůči agresivnímu prostředí a extrémním klimatickým podmínkám
  • absolutní tvarová volnost pro návrh konstrukčních prvků

Pro případy konstrukčních aplikací je Ductal® vyztužen ocelovými vlákny Ø 0,2mm a délky 13mm, která zajišťují rezistenci při střihu, tahu, malých ohybových momentech a při velkém bodovém zatížení. Pro přenos velkých ohybových zatížení jsou konstrukce vyrobené z Ductalu® předem nebo dodatečně předepnuty.

Možnost použití betonu je někdy vyloučena, protože je považován za „surový“ materiál a případně nesplňuje požadavky na zhotovení mimořádně štíhlé konstrukce. Ductal® nabízí možnost návrhu velmi subtilní konstrukce z mimořádně odolného materiálu, rozmanitost textur i barevného provedení. Není vyztužen pasivní měkkou výztuží a proto neexistují žádné prostorové limity, pouze pevnostní a deformační.

U konstrukcí pozemních staveb připadá největší díl zatížení na zatížení od vlastní hmotnosti. Průměrně připadá 65% zatížení na zatížení od vlastní hmotnosti a pouze 35% na užitná zatížení. Při použití Ductalu® se zatížení od vlastní hmotnosti redukuje až na 1/3 a vznikají tím nemalé úspory na ostatních částech konstrukce a jejím celkovém zlehčení.

Pro případy nekonstrukčních aplikací je Ductal® vyráběn s nekovovými vlákny.
Ductal® má schopnost přesně kopírovat mikro a nano-texturu použité bednící formy. Ve spojení se svou lehkostí, možností dokonalé probarvitelnosti a kvalitou povrchu nabízí další, nejen architektonická, uplatnění.