GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost jakožto odpovědný správce a zpracovatel osobních údajů svých odběratelů, dodavatelů, případně jejich zaměstnanců Vás chce prostřednictvím toho dokumentu informovat o tom, které osobní údaje o nich shromažďuje a zpracovává, dále pak jak s nimi nakládá, za jakým účelem je využívá, kterým dalším subjektům je může poskytnout a na koho se můžete obrátit pro získání informací o zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost osobní údaje svých odběratelů či dodavatelů, případně jejich zaměstnanců zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

  • Osobní údaje vedoucí k řádnému udržování obchodních vztahů – kontaktní údaje jako je jméno a příjmení, adresa firmy, telefon a e-mailová adresa.

Společnost deklaruje, že osobní údaje, které zpracovává jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému přenosu nebo zpřístupnění, aby byly ochráněny před ztrátou či zničením, dále pak před jejich neoprávněným zneužitím.

Všichni zaměstnanci společnosti byli řádně poučeni o ochraně a nakládání s osobními údaji. Další subjekty, které při plnění subdodávek mohou přicházet do styku s výše uvedenými osobními údaji klientů, jsou vázání smluvní povinností mlčenlivosti. Společnost osobní údaje dodavatelů a odběratelů může v odůvodněných případech předat na vyžádání státním orgánům, dále pak např. pojišťovně.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně 10 let. Pro informace, které osobní údaje firma zpracovává, mohou klienti využít svého práva a obrátit se na Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo kontaktovat přímo správce osobních údajů.

 

Kontaktní osoba – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Lucie Jahnová

Tel.: +420 251 091 680

 

Správce osobních údajů:

VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o., V Násypu 339/5, 152 00 Praha 5, IČ 49703994

jednatel společnosti: Ing. Petr Ševčík, tel.: +420 251 091 681, e-mail: petr.sevcik@vsl.com

 

V Praze dne 25. 5. 2018

 

Jednatel společnosti – Ing. Petr Ševčík

 

Publikováno 25.5.2018