Mostní segmenty

 

Montáž po polích na podpůrné konstrukci

Montáž po polích na podpůrné konstrukci

Montáž po polích na podpůrné konstrukci

Montáž po polích na podpůrné konstrukci

Tam, kde to výška a hmotnost konstrukce dovoluje, je možné provádět montáž segmentů na podpůrné konstrukci. Pro dočasnou podporu segmentů a jejich vyrovnání jsou využívány hydraulické systémy. Pro ukládku segmentů na podpůrnou konstrukci jsou obvykle používány jeřáby. Nicméně, pokud je přístup k místu ukládky segmentů omezený, VSL vyvinulo alternativní řešení manipulace a ukládky segmentů.

VSL s výhodou používá modulární podpůrné systémy, které umožňují rychlý přesun podpůrné konstrukce na další pole zhotovované konstrukce. Typická rychlost výstavby dosahovaná VSL je jedno mostní pole za tři dny.

Montáž po polích na podpůrné konstrukci - typický konstrukční postup