Mostní segmenty

Montáž celého pole, „Full Span Method“

Montáž celého pole, „Full Span Method“

Montáž celého pole, „Full Span Method“

Montáž celého pole, „Full Span Method“

Montáž mostní konstrukce po celých polích je vhodná pro specifické konstrukce, které musí čítat mnoho mostních polí o podobných délkách a o minimálním zakřivení. Největší reference skupiny VSL v oblasti montáže prefabrikovaných mostních polí je výstavba rychlodráhy na Taiwanu.

Prefabrikovaná mostní pole mohou být vyráběna v továrních podmínkách, což zvyšuje bezpečnost, přesnost a efektivitu prací. Na stavbě je kromě pracovních plošin u zhlaví pilířů potřeba minimum dalších dočasných konstrukcí. Doprava vyrobených polí po již zhotovené části mostní konstrukce nijak neomezuje stávající pozemní dopravu a zároveň nejsou potřeba žádné úpravy terénu, které by při přepravě celých mostních polí po zemi byly nezbytné.

Na výše zmíněném projektu probíhala montáž rychlostí v průměru téměř 2 mostních polí za den.

Montáž celého pole, „Full Span Method“ - typický konstrukční postup