Mostní segmenty

 

Montáž prefabrikovaných mostních nosníků

Montáž prefabrikovaných mostních nosníků

Montáž prefabrikovaných mostních nosníků

Montáž prefabrikovaných mostních nosníků

Skupina VSL má značné reference v oblasti montáže prefabrikovaných mostních nosníků. Metody zvedání byly vyvíjeny na základě rozsáhlých studií a v závislosti na omezujících faktorech na staveništi.

Metoda montáže prefabrikovaných mostních nosníků nabízí vysokou rychlost výstavby, relativně jednoduché zvedací konstrukce, doprava prefabrikovaných nosníků může být realizovaná podél již zhotovené konstrukce a proto nenarušuje stávající dopravu, malé nároky na pracovní sílu na staveništi, minimální potřebu kontroly geometrie a relativně snadnou prefabrikaci nosníků.

Obecně, způsob a místo dodávání jednotlivých prefabrikovaných nosníků k místu instalace určuje výběr použitého zvedacího sytému. VSL již použilo pro zvedání celou řadu konstrukcí jejichž výběr byl přizpůsobený tomu, zda byly nosníky přiváženy pod, za nebo paralelně ke zvedací konstrukci. Tato metoda nejčastěji využívá prefabrikované mostní nosníky ve tvaru I, U a T. Pro zvedání jsou využívané lanové zvedací jednotky nebo navíjecí systémy, nabízející maximální bezpečnost zvedacích prací, přesnost ukládky zvedaných prvků a vysokou rychlost ukládky. Místo zvedací konstrukce byla pro tuto metodu použita i dvojice jeřábů.

Montáž prefabrikovaných mostních nosníků - typický konstrukční postup