Mostní segmenty

 

Letmá montáž s použitím jeřábů

Letmá montáž s použitím jeřábů

Letmá montáž s použitím jeřábů

Letmá montáž s využitím mobilních jeřábů je ve skupině VSL často používanou metodou. Pokud podmínky a terén na staveništi použití této metody dovolují, osvědčila se tato metoda jako vysoce efektivní a umožňuje vysoké tempo výstavby. Mezi další výhody patří relativně snadná dostupnost jeřábů na lokálním trhu, jejich možné další využití na staveništi, minimální požadavky na dočasné konstrukce a optimalizace pracovních sil.

Projekční týmy VSL jsou schopny poskytnout podrobné studie použití jeřábů za účelem optimalizace jejich využití při minimalizaci zatížení okolního životního prostředí. Technická centra VSL spolupracují s výrobními týmy na vývoji dalších dočasných zařízení, především na podpůrných přípravcích pilířového segmentu a na vývoji montážních plošin. VSL také nabízí zpracování analýzy konstrukce ve všech fázích konstrukčního stadia včetně detailního výpočtu nadvýšení. Při pečlivém návrhu konstrukce a řízení výstavby dosahovalo VSL výborných stavebních výsledků. Typický montážní cyklus je 6 segmentů za den.

Letmá montáž s použitím jeřábů