Mostní segmenty

 

Letmá montáž zvedacími rámy

Letmá montáž zvedacími rámy

Letmá montáž zvedacími rámy

Letmá montáž zvedacími rámy

VSL stále vyvíjí inovační metody zvedání vhodné pro technologii letmé montáže. Pro tyto metody jsou využívány zvedací lanové jednotky VSL opatřené několikanásobnými bezpečnostními prvky, nabízející široké rozmezí zvedací kapacity při maximální přesnosti ukládky segmentů. Doprava segmentů k místu instalace zásadně ovlivňuje volbu metody letmé montáže. Pro stavby se ztíženými podmínkami distribuce segmentů začalo VSL s výhodou používat letmou montáž zvedacími rámy.

Po sestavení, instalaci a uvedení do provozu pomocí vhodných jeřábů jsou VSL zvedací rámy soběstačné. Jsou opatřeny pracovními plošinami poskytujícími neomezený přístup ke všem potřebným místům montáže. Dále disponují dvěmi primárními hydraulickými systémy zajišťujícími zvedání segmentů a posun vlastního zvedacího rámu v průběhu výstavby. Pokud je vyžadována vysoká rychlost zvedání, obvykle větší než 20 m/h, jsou na zvedacích rámech použity tandemové zvedací jednotky nebo navíjecí systémy. Technická centra VSL zpravidla spolupracují s inženýry na začlenění konstrukčních detailů daných zvedacím systémem do návrhu trvalé konstrukce, zajištění vhodného přenosu zatížení do trvalé konstrukce a také zajišťují analýzu konstrukce, kontrolu geometrie a výpočet nadvýšení ve všech fázích konstrukčního stadia. Obvyklý montážní cyklus dosahovaný VSL činí dva páry segmentů za jednu směnu.

Letmá montáž zvedacími rámy - typický konstrukční cyklus