Mostní segmenty

 

Montáž po polích výsuvným zavážecím mostem

Mostní segmenty - montáž po polích výsuvným zavážecím mostem

Mostní segmenty - montáž po polích výsuvným zavážecím mostem

Mostní segmenty - montáž po polích výsuvným zavážecím mostem

VSL se podílelo na výstavbě velkého počtu mostních konstrukcí prováděných montáží po polích především v Asii a Jižní Americe. Obzvláště při náročných projektech bylo nejednou skupinou VSL dodáno inovační, cenově efektivní a účelné řešení, které bylo prospěšné pro všechny zúčastněné strany na daném projektu. VSL montážní systémy jsou vyvíjeny s cílem optimalizovat návrh trvalé konstrukce a zároveň minimalizovat další dočasné konstrukce nezbytné v montážním stádiu. Skupina VSL zahrnuje značný počet kvalifikovaných zaměstnanců schopných podílet se na projektu nejen ve fázi návrhu, ale VSL je především schopno řídit, dozorovat a obsluhovat rozsáhlou kapacitu vlastních výsuvných zavážecích mostů. Každý jednotlivý projekt je řízen technickým týmem, který je ve spolupráci s technickými centry VSL zodpovědný za bezchybné řešení a provádění veškerých dodávaných částí projektu.

Segmenty jsou instalovány najednou v celé délce pole, následně je do konstrukce vneseno předpětí vnějšími předpínacími kabely, čímž lze dosáhnout rychlejšího postupu výstavby ve srovnání s letmou montáží výsuvným zavážecím mostem při menším nároku na počet pracovníků. Při použití horního zavážecího mostu dosahuje VSL 2,5-denního cyklu na 1 pole, při použití spodního zavážecího mostu 4-denního cyklu.

Mostní segmenty - montáž po polích výsuvným zavážecím mostem - typický konstrukční cyklus