Mostní segmenty

Letmá montáž výsuvným zavážecím mostem

Letmá montáž výsuvným zavážecím mostem

Letmá montáž výsuvným zavážecím mostem

Letmá montáž výsuvným zavážecím mostem

Skupina VSL má více než 20-ti leté zkušenosti s návrhem a realizací letmo montovaných segmentových nosných konstrukcí. VSL má schopnost a potřebné zkušenosti pro vývoj ekonomických návrhů ve spolupráci s hlavním projektantem a dodavatelem, které sledují bezpečné a efektivní montážní sekvence a metody při současném dosažení optimální produktivity.

Metoda letmé montáže pomocí zavážecího mostu nabízí úsporu na zvedacích prostředcích, mostní segmenty jsou zaváženy v úrovni již zhotovené desky a stejně tak většina prací probíhá nad terénem a proto výstavba nenarušuje stávající dopravu. Veškeré dočasné nahodilé zatížení je přenášeno přímo do pilířů.

VSL realizovalo ve spolupráci s hlavními dodavateli mnoho významných projektů a je uznáváno jako světový leader v této technologii. VSL vysoce efektivní montážní systémy dávají možnost zkrácení doby výstavby nosných konstrukcí. VSL dosahuje rychlosti montáže až 6 párů segmentů za jednu pracovní směnu resp. produktivitu více než jedno vahadlo za týden.

Letmá montáž výsuvným zavážecím mostem - typický konstrukční cyklus