Letmá betonáž

Letmá betonáž

Letmá betonáž

Letmá betonáž

Tento způsob výstavby mostních konstrukcí je využíván především pro mosty přes vysoká údolí nebo v nepřístupném terénu. Za optimální rozpětí vhodné pro letmou betonáž se považuje 60m – 150m, ale běžně jsou realizovány mosty o rozpětí výrazně větším.

Technologie letmé betonáže spočívá v budování mostní konstrukce po jednotlivých částech, tzv. lamelách. Lamely jsou betonovány do bednění připevněného na speciální pohyblivé ocelové konstrukci – betonážním vozíku. Optimální návrh a hmotnost betonážního vozíku je zásadní pro návrh a ekonomickou výhodnost dané konstrukce.

VSL nabízí tzv. modulární systém betonážních vozíků, který lze aplikovat na mostní konstrukce o různých průřezech a navržených délkách lamel. Lehký systém betonážních vozíků VSL vyžaduje minimální nároky na zvedací prostředky při instalaci na začátku výstavby, zároveň umožňuje snadný přístup ke všem pracovním místům v průběhu výstavby. Typický pracovní cyklus čítá délku pěti dní při dvanáctihodinové pracovní směně a při střídání pracovní čety na dvou betonážních vozících. V případě potřeby je možné betonážní vozík opatřit systémem na propařování betonu a tím dosáhnout čtyřdenního pracovního cyklu.

Letmá betonáž - typický konstrukční cyklus

Letmá betonáž - nákres