Aktivity a služby > Geotechnika

VSoL opěrné stěny

VSoL opěrné stěny

Systém je založen na vyztužení zemního bloku pomocí polymerových pásů. Výztužné prvky a zásyp se po výšce střídavě ukládají, čímž se vytvoří kompozitní zemní těleso, které velmi efektivně přenáší veškerá zatížení do základové spáry. Polymerové pásy jsou zakotveny do betonových prefabrikovaných lícních dílců, jejichž tvar, barva a textura mohou být vhodně přizpůsobeny architektonickým záměrům.

Systém VSoL se skládá pouze ze tří výše uvedených hlavních komponent. Díky této jednoduchosti umožňuje velmi snadnou, rychlou výstavbu a značnou úsporu nákladů ve srovnání s tradičními monolitickými opěrnými stěnami.


Tyčové systémy

Tyčové systémy

VSL nabízí pro použití v geotechnice následující tyčové systémy: zemní kotvy, zemní hřebíky, skalní trny, mikropiloty. Přípravky lze použít ke kotvení opěrných stěn, zajištění hlubokých výkopů, kotvení věžových jeřábů, zajištění galerií během hloubení, zajištění nestabilních zemin, zpevňování břehů. Systémy mohou být dodávány jako trvalé nebo dočasné s odpovídající protikorozní ochranou. VSL nabízí vedle samotné dodávky tyčových systémů konzultační činnost k daným projektům, instalaci systémů včetně případné injektáže a dozoru na stavbě.