Dodatečné předpínání

Multilanový předpínací systém se soudržností a bez soudržnosti

Předpínací kabel se skládá z předpínacích lan, kabelového kanálku a kotvení. Předpínací kabely multilanového systému VSL mohou být tvořeny až 55 splétanými sedmidrátovými lany průměru 15,7mm (0,6“S) se zaručenou pevností 1860MPa. Používaná předpínací výztuž odpovídá mezinárodním normám EURONORM 138-79, ASTM A 416-85, BS 5896 a je certifikována v ČR. Používané kanálky jsou ocelové nebo plastové PT-Plus. Kabely jsou dle potřeb konstrukcí, betonážních úseků a technologií osazovány širokou paletou aktivních a pasivních kotev a kabelových spojek. Kabely předpínacího systému se soudržností se po předepnutí injektují cementovou maltou, která zajišťuje ochranu lan proti korozi a zároveň spolupůsobení předpínacího kabelu v každém průřezu předpínané konstrukce. U systému bez soudržnosti je navíc každé jednotlivé předpínací lano uloženo v HDPE chráničce, ve které je zainjektováno mazivem čímž se zajišťují další 2 stupně protikorozní ochrany lan. Schéma vícelanového předpínacího systému

Předpínací systém v plochém kanálku se soudržností

Předpínací systém VSL v plochém kanálku je úspěšně využíván na mnoha projektech pozemního i mostního stavitelství. Předpínací systém se skládá z plochého kanálku vyplněného čtyřmi předpínacími lany a aktivních, případně i pasivních kotev. Díky plochému tvaru kanálku systém maximálně využívá omezené statické výšky deskových konstrukcí a tím zvyšuje účinek vnášené předpínací síly. Jednotlivá lana kabelu jsou předpínána postupně a následně zainjektována cementovou maltou, která zajišťuje spolupůsobení s konstrukcí a zároveň i protikorozní ochranu. Systém se podílí na redistribuci případných trhlinek. V porovnání s tradičními žb. konstrukcemi případné budoucí provádění prostupů není omezeno, přerušení předpínacího kabelu je možné bez dalších opatření, účinek předepnutí se ztrácí pouze v dotčeném poli.

Předpínací systém monostrand

Jednolanový systém bez soudržnosti, vžitý pod názvem monostrand, je složen z předpínacích lan průměru 15,2 mm (0,6“) resp. v současnosti převážně průměru 15,7mm (0,6“S) uložených v HDPE chráničce s mazivem. Tím je zajištěna vynikající dvoustupňová protikorozní ochrana a minimální ztráty předpínací síly vlivem tření. Vnější průměr jednolanových kabelů monostrand je 19 mm. Instalace tohoto lehkého systému je mimořádně rychlá, díky jeho rozměrům ho lze použít i do velmi tenkých konstrukcí a je velice flexibilní při koordinaci s měkkou výztuží. Po napnutí lze předpínanou konstrukci okamžitě odbednit, což přináší nemalé úspory na podpůrné konstrukce. Schéma vícelanového předpínacího systému

Vnější kabely

Vnější dodatečné předpínání je běžně využíváno v mostním stavitelství například z důvodu nedostatku prostoru pro předpínací kabely uvnitř konstrukce, ale především s ohledem na vysoký stupeň protikorozní ochrany, možnost kontroly vnějších kabelů v průběhu jejich životnosti a jejich případnou snadnou vyměnitelnost. Je to velmi výhodné a často i jediné možné řešení pro zvyšování únosnosti stávajících mostních konstrukcí. Vnější dodatečné předpínání může najít uplatnění také při zesilování nebo spínání konstrukcí budov, sil i zásobníků. Schéma vnějšího předpínacího systému

Kabelové kanálky & protikorozní ochrana

Pro kabelové kanálky předpínacího systému se soudržností se standardně používají trubky z tenkého plechu s drápkovým spojem nebo s přeplátovaným svařovaným švem dodávané v 5m resp. 6m délce. Kanálky se navzájem spojují vnější šroubovou spojkou a utěsní PE páskou. Oproti tomu variantní systém plastových kanálků PT-PLUS nabízí ve srovnání s tradičními ocelovými kanálky mnoho výhod. Díky PT-PLUS spojkám s dvojitým těsněním je kanálek vodotěsný, významně se snižují ztráty třením a značně zvyšuje únavová pevnost kabelu.Kanálky jsou dodávány v délce 5,8 m. Systém plastových kanálků PT-PLUS v kombinaci s kotvami GC a VSL CS 2000 Plus splňuje požadavky na protikorozní ochranu stupně PL2 – plně zapouzdřený kabel, a v případě kombinace s kotvami VSL CS 2000 Super stupeň PL3 – monitorovatelný resp. elektricky izolovaný kabel (fib Report 33). Elektricky izolované předpínací kabely jsou spolehlivě ochráněny i v prostředí se silným výskytem bludných proudů a dále nabízí možnost kontroly kvality nainstalovaných předpínacích kabelů prostřednictvím měření elektrického odporu mezi předpínacími lany a měkkou výztuží nosné konstrukce. Monitoring integrity protikorozní ochrany touto metodou je navíc možné provádět kdykoliv během životnosti konstrukce a případně dokonce i lokalizovat místo netěsnosti kabelu. Kabelové kanálky & protikorozní ochrana

Napínání

VSL předpínací systémy používají unikátní systém zakotvení předpínací síly. Lana jsou v kontaktu s kotevními klínky po celou dobu provádění napínání, přičemž kdykoliv po uvolnění tlaku v lisu se automaticky zakotví do kónických otvorů kotevní objímky.

Injektáž

Injektáž kabelů se provádí z důvodu:

  • Ochrany předpínací výztuže před korozí důkladným vyplněním kabelového kanálku alkalickým materiálem (injektáží).
  • U předpínacích kabelů se soudržností injektážní malta zajišťuje spolupůsobení předpínací výztuže s konstrukcí.
  • Injektážní směs vyhovuje platné EN 447:2007

Kompletní vyplnění všech dutin v předpínacím kabelu zamezuje hromadění vlhkosti v konstrukci, což může způsobit korozi a případné potrhání konstrukce při zmrazovacích cyklech.