Aktivity a služby > Budovy

Dodatečné předpínání v budovách

Důvodem rozvoje dodatečného předpínání v budovách jsou nejen stále smělejší architektonické záměry, kdy předepnutá konstrukce je v určitých případech prakticky jedinou možnou variantou, ale zejména finanční úspory vyplývající z menší hmotnosti předepnutých stropních desek a jejich přímého vlivu na dimenze ostatních částí konstrukce.

VSL vyvinulo speciální systémy dodatečného předpínání určené pro předpínání v budovách:

  • jednolanové se soudržností i bez soudržnosti pro subtilní konstrukce
  • čtyřlanový v plochém kanálku se soudržností pro běžné deskové konstrukce

Manipulace s těžkými břemeny

Z ekonomických nebo technických důvodů jsou dnes často konstrukce sestavovány z velkých a těžkých montážních celků. V případech, kdy nemohou být z důvodu nedostatku prostoru nebo vzhledem ke hmotnosti a velikosti zvedaných elementů použity konvenční zvedací prostředky, je VSL schopné nabídnou maximálně efektivní a zároveň spolehlivé řešení s využitím široké nabídky VSL hydraulických zvedacích zařízení.

Historie manipulace s těžkými břemeny ve skupině VSL sahá do 70. let minulého století, kdy se VSL rozhodlo využít svých bohatých zkušeností v oboru předpínání a používaná vícelanová předpínací zařízení modifikovat pro potřeby manipulace s těžkými břemeny.

Předpínané bezesparé podlahy

Technologie předpínaných podlah je využívána především z důvodu vyloučení trhlin v betonu a maximálního omezení nebo úplné eliminace dilatačních spár. Bezesparé předpínané podlahy nabízí oproti tradičně zhotovovaným průmyslovým podlahám vyšší odolnost, životnost a kvalitu, což vede k výrazným úsporám v průběhu životnosti konstrukce. Nezanedbatelné je i zkrácení doby provádění podlah z důvodu ukládky menšího množství betonu tenkých desek ve větších plochách za den.

VSL aplikují na předpínání bezesparých podlah čtyřlanový systém se soudržností v plochém kanálku a jednolanový systém bez soudržnosti. VSL nabízí kompletní dodávku předpínané bezesparé podlahy včetně jejího návrhu.